Life Coaching eli elämäntaidon valmennus on oivallinen apu, kun kaipaat muutosta johonkin elämänalueeseen

Valmennuspaketit ovat 3 kk paketteja, jotka sis. 8 tapaamista, hinta 180 eur/kk (yht. 540 eur).

Yksittäinen käynti 75 €/h

  • Selkiyttää ajatuksia siitä, kuka sinä olet ja mitä elämältäsi haluat
  • Helpottaa sen hetkisen elämäntilanteesi kartoitusta – oivalluksia muutostarpeista
  • Ammatillisen identiteetin selkiyttäminen
  • Läsnäolotaidon uudelleen opettelemista
  • Ihmisen parhaan potentiaalin esiin saamista
  • Ydinminän etsimistä
  • Vanhoista, sinua kuormittavista painolasteista ja uskomuksista irtipäästämistä
  • Oman tunne-elämän positiivisempaa johtamista
  • Valmentaja on kanssakulkija elämänmuutoksessasi – ei neuvoja eikä opettaja

Valmennus toteutetaan rauhallisessa ympäristössä ja työskentely perustuu täydelliseen luottamukseen. Asiakkaan toivoessa valmennus voidaan toteuttaa tarpeen mukaan myös puhelimitse tai videoneuvotteluna. Valmennuksena hyödynnetään hyväksi todettuja metodeja, keskustelun lisäksi myös erilaisia kirjallisia tai kuvallisia harjoitteita ja rentoutusharjoituksia tilanteen mukaan.

Unelmien Minä

Sisältää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennuksen, missä katsotaan hyvinvoinnin osa-alueet yksi kerrallaan kuntoon. Erityisesti kehon kunto, henkinen hyvinvointi, arjen sujuminen, sosiaaliset suhteet ja emotionaalinen puoli. Tarvittaessa keskitytään asiakkaalle tässä hetkessä tärkeimpään osa-alueeseen.
Varaa aika

Kukoistava Minä

Keskitytään mentaalipuolen asioihin: esimerkiksi itsetunnon, itsetuntemuksen, vahvuuksien ja sisäisten voimavarojen käyttöön ottoon. Erilaisten harjoitusten ja mindfulness-työskentelyn avulla saadaan sisäiset voimavarat paremmin käyttöön.
Varaa aika

Työminä

Valmennetaan kohti parasta potentiaalia työroolissa tai kohti unelmien työtä. Selkeytetään ajatuksia omasta työelämän suunnasta, omista luontaisista vahvuuksista, mitkä ohjaavat menestymiseen työpolulla. Sopii hyvin uutta työuraa suunnittelevalle, irtisanotulle tai nuorelle selkeyttämään omaa ammatillista polkua
Varaa aika